Werkgeversverklaring

Wat is een werkgeversverklaring?

Een werkgeversverklaring is een door uw werkgever in te vullen verklaring waarin uw inkomenssituatie wordt toegelicht. De werkgeversverklaring is een heel belangrijk document bij de hypotheekaanvraag.

Invullen van een werkgeversverklaring

Aangezien de meeste discussies met hypotheekinstellingen ontstaan over de werkgeversverklaring, hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet hoe de werkgeversverklaring naar onze mening ingevuld dient te worden. Hierbij wordt uitgegaan van de NHG model werkgeversverklaring. Een groot aantal hypotheekverstrekkers accepteert alleen de werkgeversverklaringen zoals opgesteld door de NHG!

-De werkgeversverklaring dient door slechts 1 persoon met pen te worden ingevuld en ondertekend. Dit dient te geschieden met dezelfde pen;

-u mag geen gebruik maken van een correctiestift en/of correctievloeistof;

– let er op dat uw alle vragen beantwoordt en/of de daarvoor geschikte vakjes aankruist;

– de datum indiensttreding dient in overeenstemming te zijn met de datum die vermeld staat op de salarisstroken. Indien dit niet het geval is dient u een duidelijke schriftelijke uitleg bij te voegen, opgesteld en ondertekend door u als werkgever;

-Uw adresgegevens dienen in overeenstemming te zijn met de gegevens die vermeld staan op de salarisstroken en eventuele bankafschriften. Indien dit niet het geval is dient u een duidelijke schriftelijke uitleg bij te voegen, opgesteld en ondertekend door u als werkgever;

-bij een contract voor bepaalde tijd waarbij de intentie aanwezig is om het contract over te laten gaan in een contract voor onbepaalde tijd, dient bij dat deel van de werkgeversverklaring een extra handtekening en een extra bedrijfsstempel geplaatst te worden.

Wanneer één van uw werknemers om een werkgeversverklaring kunt u die hier downloaden: Werkgeversverklaring 2016.

Wij kunnen u eventueel behulpzaam zijn bij het invullen van de verklaring.