Debiteurenbeheer

Voldoende werk en hartstikke druk, alleen uw liquiditeit komt in gevaar door slecht betalende debiteuren.

Komt dit u bekend voor?

Aangezien wij als administratiekantoor hebben geconstateerd dat sommige van onze klanten niet of nauwelijks een debiteurenbeleid voeren, bieden wij sinds enige tijd met veel succes een nieuwe dienst aan met de doelstelling om ondernemers de rompslomp van een goed debiteurenbeleid uit handen te nemen. U kunt immers wel keihard werken, maar als klanten niet (op tijd) betalen, kan u dat behoorlijk in de financiële problemen brengen. Kredietverlening aan klanten kost veel geld. Klanten die een lange betalingstermijn hanteren, brengen de liquiditeit in gevaar. U loopt rente-inkomsten mis of u heeft zelf extra rentekosten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

-U kunt al uw werkzaamheden, die u uitvoert voor een klant rechtstreeks factureren via ons online factureringssysteem op uw eigen briefpapier. Wij boeken deze factuur vervolgens in de boekhouding.

-Als de debiteur niet betaalt na de eerste factuur, zullen wij de klant een herinnering sturen en hem telefonisch aanspreken op het feit dat de nota nog niet door hem betaald is.

-Heeft de debiteur nog steeds niet betaald na deze drie acties, dan zullen wij hem een aanmaning sturen.

-Heeft dit alles nog steeds geen gevolg, dan gaat het hele dossier direct naar een incassobureau (optie).

Facturering:

De facturen, herinneringen en aanmaningen worden gefactureerd op briefpapier of per email met uw eigen bedrijfsnaam. De facturering gebeurt rechtstreeks vanuit ons online factureringssysteem. Een bijkomend voordeel hiervan is, dat er tijdens het verwerken van de boekhouding ook minder tijd hoeft te worden besteed aan het inboeken van deze facturen.

De voordelen voor u op een rijtje:

-Er wordt een professioneel en verantwoord debiteurenbeheer voor u gevoerd.

-De goede relatie die u met uw klanten heeft wordt niet op het spel gezet want u hoeft ze niet aan te spreken op hun betalingsgedrag; dat doen wij voor u!

-U ontvangt van ons elke maand een uitgebreid debiteurenoverzicht; wij houden u dus goed op de hoogte.

-Doordat u deze (voor de meeste ondernemers) vervelende klus voortaan niet meer zelf hoeft te doen blijft er zakelijk (of misschien wel privé) besteedbare tijd over.

-U bent vertrouwd met ons kantoor, dus gesprekken met u over debiteurenkwesties worden gemakkelijker door de laagdrempeligheid.

-Samen met u wordt er gewerkt aan een verbetering van uw liquiditeitspositie.

Mocht u interesse hebben in deze dienst of meer informatie willen, neemt u dan contact met ons op of bel 075-6285400.

 

Problemen met uw debiteuren? Vraag ons om hulp.

Problemen met uw debiteuren? Vraag ons om hulp.